Tehnološke storitve

Storitve upravljanja v oblaku

Naj računalniški oblak dela za vas.

V okviru storitev upravljanja v oblaku (Cloud Management Services: CMS) vam nudimo podporo in storitve, ki jih potrebujete za pripravo strategij računalništva v oblaku. To vključuje načrtovanje in izvajanje migracij, upravljanje rešitev v oblaku in njihovo optimizacijo skozi življenjski cklus.

Storitve oblačne strategije

Podjetja potrebujejo strategijo računalništva v oblaku, ker jim omogoča skladnejši pristop k uporabi oblaka in optimizacijo virov ter stroškov. Odgovornim v IT-ju pomagamo pri usklajevanju tovrstnih odločitev v povezavi s korporativnimi cilji podjetja. Upoštevamo vse pomembne dejavnike in potencialna tveganja ter sodelujemo pri pripravi gradiv za poslovodstvo.

Storitve migracije v oblak

Podjetjem nudimo migracijo aplikacij in storitev iz lokalne infrastrukture v javni računalniški oblak. Pomagamo identificirati in pripraviti načrte za preoblikovanje in selitev starejših aplikacij, storitev in baz podatkov k najustreznejšemu ponudniku oblaka.

Storitve za optimizacijo oblaka

Podjetjem pomagamo maksimizirati učinkovitost pri izvajanju aplikacij in storitev v računalniškem oblaku. Osredotočeni smo na optimizacijo omrežja, pomnilnika, procesiranja, licenc in IT operacij, s ciljem povečanja stroškovne učinkovitosti brez ogrožanja varnosti in zmogljivosti.

Partnerji

X