Razvojne storitve

SmartDPO (Upravljanje osebnih podatkov v okviru GDPR)

SmartDPO (Smart Data Protection Officer: SmartDPO) je orodje, ki omogoča celovito upravljanje osebnih podatkov ter pomaga pri izpolnjevanju obveznosti, ki jih v zvezi z varstvom osebnih podatkov predpisuje Splošna uredba o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation: GDPR).

Koristi:

Orodje za celovito upravljanje osebnih podatkov v organizaciji – vse na enem mestu!
9 modulov v slovenskem jeziku, pokriva bistvene zahteve Splošne uredbe o varstvu podatkov.
Različne vrste dostopnih pravic glede na odgovornosti v procesu obdelave osebnih podatkov.
Upravljanje, hramba in poročanje o revizijskih sledeh obdelav osebnih podatkov.
Upravljanje in s tem dodeljevanje, izvajanje, nadzor aktivnosti/nalog.
Avtomatično obveščanje o potrebi po ažuriranju zbirk podatkov.
Obveščanje uporabnikov orodja o dodeljeni nalogi v zvezi z obravnavo zahtev posameznikov ali v zvezi s postopkom obravnave kršitve osebnih podatkov. Obvestila se generirajo in po elektronski pošti posredujejo avtomatično.
Možnost kreiranja poročil.
Možnost uvoza dokumentov oz. vnosa povezav do dokumentov.
Beleženje zgodovine vnosov.
Enostavnost uporabe in iskanja informacij.

Svojim strankam zagotavljamo:

Osebno obravnavo: Izobraževanje uporabnikov, svetovanje pri uporabi orodja ter prilagoditev ali razvoj dodatnih funkcionalnosti glede na potrebe strank.
Odlično podporo: Podpora poteka preko storitvenega centra, kjer je 24/7 omogočeno prijavljanje in spremljanje zahtevkov.
Zagotovljen rezultat: Urejenost, preglednost, nadzor nad procesom upravljanja z osebnimi podatki ...

Predstavitve modulov

X